DISCLAIMER

Denne hjemmeside er udarbejdet af og tilhører Artha. Hjemmesiden indeholder oplysning om Artha. Artha er underlagt dansk ret. Finanstilsynet er tilsynsmyndighed og Ankenævnet for investeringsfonde er klageinstans.

De tilgængelige oplysning er udarbejdet med det formål, at give en generel introduktion til Artha. Hjemmesiden henvender sig alene til danske investorer. Oplysningerne skal hverken ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge finansielle produkter.

Hjemmesidens informationer, beregninger, vurderinger og skøn kan ikke erstatte finansiel rådgivning, og kan hverken anses for at være et tilbud om at yde finansiel rådgivning eller et tilbud om nogen anden rådgivning eller service. Investor anbefales at kontakte egen investeringsrådgiver for individuel information.

Før investering i Arthas produkter bør investor grundigt gennemlæse tilgængelige dokumenter, herunder central/væsentlig investorinformation, faktaark, vedtægter samt informationsdokument for den relevante afdeling. Dokumenterne samt øvrig information om de enkelte afdelinger, herunder risici, findes her.

Al investering i finansielle produkter er forbundet med risiko for tab som resultat af markedsudsving, nyhedsstrømme og enkeltstående begivenheder, som ikke på forhånd kan fastlægges. Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke bruges som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast.

Artha har bestræbt sig på at sikre, at oplysningerne på hjemmesiden er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette, og påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser. Artha påtager sig intet ansvar for ændrede forudsætninger eller eventuelle fejl i materialet.

Artha er endvidere ikke ansvarlig for tab og skader som følge af tekniske fejl, herunder ITnedbrud, eller tredjemands uberettigede adgang via hjemmesiden, brugerens eller tredjemands data.

Indhold hjemmesiden er beskyttet af Ophavsretsloven §1. Gengivelse, kopiering, fremvisning, overdragelse, offentliggørelse eller anden form for brug af indhold og data på artha.dk må ikke finde sted uden forudgående skriftlige samtykke. Der kan uden Arthas samtykke linkes til hjemmesiden.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@artha.dk Derudover kan du læse om vores cookiepolitik her, samt Arthas Forretningsbetingelser & Privatlivspolitik her.