VILKÅR & FORRETNINGSBETINGELSER

Forretningsbetingelser

Redegørelse fra Finanstilsynet

Artha Kapitalforvaltning A/S, som forvalter af alternative investeringsfonde, og Artha Fondsmæglerselskab A/S, som fondsmægler, er underlagt tilsyn af Finanstilsynet.

Lønoplysninger – Artha-koncernen

 

VEDERLAGSRAPPORT ARTHA HOLDING A/S 2022

 

VEDERLAGSRAPPORT ARTHA KAPITALFORVALTNING A/S 2022

 

VEDERLAGSRAPPORT ARTHA FONDSMÆGLERSELSKAB A/S 2022

 

LØNPOLITIK ARTHA KAPITALFORVALTNING A/S

 

LØNPOLITIK ARTHA FONDSMÆGLERSELSKAB A/S

 

Klagevejledning

I forbindelse med klager vedrørende Artha Kapitalforvaltning A/S eller Artha Fondsmæglerselskab A/S bedes du kontakte den klageansvarlige:

 

Brian Kudsk  

Adm. direktør, partner

Mobil              +45 60 80 51 52

Telefon           +45 70 25 00 05

Mail                 bk@artha.dk

 

Vejledning for risikomærkning af investeringsprodukter

RISIKOMÆRKNING

 

Gældende almindelige forretningsbetingelser for Artha Kapitalforvaltning A/S

FORRETNINGSBETINGELSER & PRIVATLIVSPOLITIK

 

Artha Kapitalforvaltning A/S’ ansvarsfraskrivelse (disclaimer)

DISCLAIMER

 

Artha Fondsmæglerselskab A/S’ politik om interessekonflikter

INTERESSEKONFLIKTSPOLITIK

 

Artha Kapitalforvaltning A/S’ politik om interessekonflikter

INTERESSEKONFLIKTSPOLITIK

 

Artha Kapitalforvaltning A/S’ politik om ordreudførelse og ordrefordeling

Artha Kapitalforvaltning A/S’ politik om mangfoldighed

Artha Fondsmæglerselskab A/S’ politik om mangfoldighed

Artha Kapitalforvaltning A/S’ bæredygtighedspolitik

BÆREDYGTIGHEDSPOLITIK


BÆREDYGTIG DISCLAIMER

 

Artha Kapitalforvaltning A/S’ PAI erklæring

ARTHA KAPITALFORVALTNING A/S’ PAI ERKLÆRING

 

Artha Kapitalforvaltning A/S’ Cookie-politik

COOKIEPOLITIK

 

Artha indsamler udelukkende oplysninger om kunderne for at opnå den bedst mulige kundebetjening. Artha Kapitalforvaltning A/S vil aldrig videresælge disse oplysninger. Kundeoplysninger må kun videregives, når videregivelsen har en sædvanlig karakter, og videregivelsen sker for at varetage administrative opgaver. Oplysninger om en kunde må således ikke videregives som led i markedsføring og må ikke videregives til kundeemner eller andre personer, der ikke er ansat i Artha eller sidder i Arthas bestyrelse. Oplysninger om rent private forhold må ikke videregives uden kundens samtykke, jvf. §119 i lov om finansiel virksomhed.