VILKÅR & FORRETNINGSBETINGELSER

Forretningsbetingelser

Redegørelse fra Finanstilsynet


Artha Kapitalforvaltning A/S, som forvalter af alternative investeringsfonde, og Artha Fondsmæglerselskab A/S, som fondsmægler, er underlagt tilsyn af Finanstilsynet.

Lønoplysninger – Artha-koncernen

VEDERLAGSRAPPORT ARTHA HOLDING A/S 2023

VEDERLAGSRAPPORT ARTHA KAPITALFORVALTNING A/S 2023

VEDERLAGSRAPPORT ARTHA FONDSMÆGLERSELSKAB A/S 2023

 

LØNPOLITIK ARTHA KAPITALFORVALTNING A/S

LØNPOLITIK ARTHA FONDSMÆGLERSELSKAB A/S

 

Klagevejledning

I forbindelse med klager vedrørende Artha Kapitalforvaltning A/S eller Artha Fondsmæglerselskab A/S bedes du kontakte den klageansvarlige:

Brian Kudsk

Adm. direktør, partner

Mobil              +45 60 80 51 52

Telefon           +45 70 25 00 05

Mail                 bk@arthascope.dk

Vejledning for risikomærkning af investeringsprodukter

RISIKOMÆRKNING

Gældende almindelige forretningsbetingelser for Artha Kapitalforvaltning A/S

FORRETNINGSBETINGELSER & PRIVATLIVSPOLITIK

Artha Kapitalforvaltning A/S’ ansvarsfraskrivelse (disclaimer)

DISCLAIMER

Artha Fondsmæglerselskab A/S’ politik om interessekonflikter

INTERESSEKONFLIKTSPOLITIK

Artha Kapitalforvaltning A/S’ politik om interessekonflikter

INTERESSEKONFLIKTSPOLITIK

Artha Kapitalforvaltning A/S’ politik om ordreudførelse og ordrefordeling

Artha Kapitalforvaltning A/S’ politik om mangfoldighed

Artha Fondsmæglerselskab A/S’ politik om mangfoldighed

Artha Kapitalforvaltning A/S’ bæredygtighedspolitik

BÆREDYGTIGHEDSPOLITIK

BÆREDYGTIG DISCLAIMER

Artha Kapitalforvaltning A/S’ PAI erklæring

ARTHA KAPITALFORVALTNING A/S’ PAI ERKLÆRING

Artha Kapitalforvaltning A/S’ Cookie-politik

COOKIEPOLITIK

Artha indsamler udelukkende oplysninger om kunderne for at opnå den bedst mulige kundebetjening. Artha Kapitalforvaltning A/S vil aldrig videresælge disse oplysninger. Kundeoplysninger må kun videregives, når videregivelsen har en sædvanlig karakter, og videregivelsen sker for at varetage administrative opgaver. Oplysninger om en kunde må således ikke videregives som led i markedsføring og må ikke videregives til kundeemner eller andre personer, der ikke er ansat i Artha eller sidder i Arthas bestyrelse. Oplysninger om rent private forhold må ikke videregives uden kundens samtykke, jvf. §119 i lov om finansiel virksomhed.