ARTHA MEDARBEJDERE

Mød Arthas team

Direktion

ADM. DIREKTØR & STIFTER
ADM. DIREKTØR & STIFTER

Kunderådgivere

UNDERDIREKTØR
KUNDEDIREKTØR
KUNDEDIREKTØR
KUNDEDIREKTØR
KUNDEDIREKTØR

Artha Selection

ADVOKAT
COO
BUSINESS MANAGER
BUSINESS MANAGER
INVESTMENT MANAGER
FINANCE MANAGER

Artha Invest

KAPITALFORVALTNINGSCHEF
HEAD OF TRADING
PA & EVENTKOORDINATOR
MIDDLE OFFICE SPECIALIST
PRESSECHEF
PORTEFØLJEANALYTIKER

Artha Fondsmæglerselskab

DIREKTØR I ARTHA FONDSMÆGLERSELSKAB A/S
MIDDLE OFFICE SPECIALIST
PORTEFØLJEANALYTIKER
PORTEFØLJEANALYTIKER

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Kontaktinfo

ADRESSE

Artha Kapitalforvaltning A/S
Strandvejen 58, 2900 Hellerup
Cvr.nr: 31 85 30 44

ÅBNINGSTIDER

Man-Fre : 8.00 – 17.00
Weekender: efter aftale

KONTAKT

Telefon: +45 70 25 00 05
info@artha.dk

Brian Kudsk

Brian stiftede sammen med Jan Severin Sølbæk Artha i 2009, og de udgør tilsammen den øverste ledelse af virksomheden. 

Jan og Brian har i fællesskab det kommercielle og forretningsmæssige ansvar for Artha. Ansvaret mellem de to stiftere og direktører er fordelt således, at Arthas forskellige forretningsområder bliver drevet af de bedste kræfter og løbende får tilført nye kompetencer, når det er påkrævet. 

Brian har det primære økonomiske- og driftsmæssige ansvar i Artha Invest og har derudover ansvaret for kapitalforvaltningen i tæt i samarbejde med kapitalforvaltningschef Kristian Myrup.

Samtidig har Brian det primære ansvar for en væsentlig del af kunderne i Artha, hvor opgaverne blandt andet er rådgivning og kortlægning af investeringsstrategier – ikke mindst med henblik på at sikre, at kunderne vælger den helt rette risikoprofil.

Brian har små 40 års erfaring inden for den finansielle sektor og har igennem karrieren haft fremtrædende positioner bl.a. som børsmæglerdirektør i FIH Børsmæglerselskab. 

I tiden inden FIH besad Brian Kudsk posten som bankdirektør i Alm. Brand Bank med ansvar for bankens kapitalforvaltnings- og børsmægleraktiviteter.
Han opbyggede Alm. Brand Børsmæglerselskab til et af de ti største børsmæglerselskaber i Danmark, og Alm. Brand Kapitalforvaltning gik fra 0 mia. til 37 mia. på 10 år. Investeringerne førte flotte GIPS certificerede resultater med sig.

Brian har flere årtiers erfaring med kapitalforvaltning og børshandel med samtlige aktivklasser. Dette har givet en lang trackrecord med dokumenterbare og anerkendte resultater.

Det er med afsæt i de resultater og det fundament af viden, Brian rådgiver Arthas kunder til investeringer med det optimale forhold mellem afkast og risiko.

Kontaktoplysninger

Email: bk@artha.dk

Tlf. 60 80 51 52

Jan Severin Sølbæk

Jan stiftede sammen med Brian Kudsk Artha i 2009, og de to udgør sammen den øverste ledelse af virksomheden. Jan har mere end 35 års erfaring i den finansielle sektor med rådgivning af formuende personer og virksomheder som sit speciale.

Jan og Brian har i fællesskab det kommercielle og forretningsmæssige ansvar for Artha. Ansvaret mellem de to stiftere og direktører er fordelt således, at Arthas forskellige forretningsområder bliver drevet af de bedste kræfter og løbende får tilført nye kompetencer, når det er påkrævet.

Jan er primus motor i Artha Selection, hvor han sidder med det økonomiske og driftsmæssige ansvar og er den afgørende drivkraft for den vifte af investeringer i ejendomme, virksomheder, lånefinansiering mm., der kontinuerligt skabes og plejes i Artha Selection.

Samtidig har Jan ansvar for en række kunder i Artha Invest, hvor opgaverne blandt andet er rådgivning og kortlægning af investeringsstrategier, så kunderne er sikre på, at de rammer netop deres risikoprofil.

Gennem årene har Jan været igangsætter, stifter og ansvarlig i flere virksomheder i den finansielle sektor. Her kan blandt andet nævnes Danica Formue- og Investering, Finansbanken og Proviso.


Jan Severin Sølbæk besidder følgende bestyrelsesposter i Artha-regi:

  • Norcod AS – Bestyrelsesformand
  • Futurum ApS – Bestyrelsesformand
  • Cargo Air A/S – Bestyrelsesformand
  • Heliac A/S

Kontaktoplysninger

Email: js@artha.dk

Tlf. 22 41 75 66

Frederik Nordgaard Hansen

Frederik er tilknyttet Artha Selection med fokus på udarbejdelse af de finansielle modeller, der benyttes i forbindelse med udvælgelse af rentable investeringer.  Frederiks arbejdsopgaver omfatter bl.a. værdiansættelser, diverse analyser, screeninger af investeringer, fremskaffelse af kapital samt opfølgning af nuværende projekter.

Frederik blev i juni 2021 Cand.merc. i Finansiering og Regnskab (FIR) fra Copenhagen Business School med speciale i udarbejdelse af investeringsstrategier på baggrund af en analyse af ekstreme vinder- og taberaktier. I forbindelse med studiet har han haft et udvekslingsophold på University of Richmond i USA.

Frederik startede i Artha i foråret 2019 som analytiker i Artha Selection, hvor han assisterede teamet med finansielle beregninger samt diverse analyser. Derudover har han tidligere erfaring fra VELUX, hvor han indgik som finansiel analytiker med fokus på finansiel rapportering, KPI-rapportering og produktanalyser.

Kontaktoplysninger

Email: fn@artha.dk

Tlf. 24 82 91 89

Stine Nagstrup Kjaer

I det daglige indgår Stine som en del af Artha Selection teamet, hvor hun har fokus på at drifte og vedligeholde investeringerne. Stines arbejdsopgaver omfatter bl.a. værdiansættelser, analyser, budgettering, administration og opfølgning af nuværende projekter.

Stine færdiggjorde i 2009 sin cand.merc. i Finansiering og Regnskab (FIR) med speciale i udvælgelsen af de mest favorable afdelinger indenfor danske, europæiske og globale investeringsforeninger.

Stine startede i Artha i 2017 og har tidligere været i Deloitte, hvor hun som økonomikonsulent har arbejdet med optimering og styrkelse af økonomifunktioner, herunder etablering af Shared Service Centre. Stine har et godt kendskab til forretningsgangen i en økonomifunktion herunder de operationelle driftsopgaver, controlling samt ledelsesrapportering.

Kontaktoplysninger

Email: snk@artha.dk

Tlf. 53 89 85 05

Pia Kyhl Frank

Pia er underdirektør i Artha og har samtidig ansvaret for en række kunder. Opgaverne er udover den daglige, personlige kontakt og dialog blandt andet at afdække risikoprofil, kortlægge investeringsstrategier og tage sig af det løbende arbejde.

Pia mestrer at lytte til og formidle kundernes ønsker til kapitalforvaltningen, og hun forstår at kommunikere på en enkel og forståelig måde. Desuden arbejder Pia med hvervning af nye kunder.

I dag har Pia mere end 30 års erfaring indenfor den finansielle sektor med investeringsrådgivning og planlægning af formuende personer og virksomheder som speciale.

 

Den finansielle karriere begyndte i Danske Bank i 1984, hvor arbejdet bestod af investering og rådgivning af formuende privatpersoner, selskaber samt fonde.

 

Pia har opbygget en solid erfaring med forskellige finansielle produkter i årene som investerings- og valutarådgiver i Danske Bank.

 

Senere kom Pia til Danica, hvor hun arbejdede med investeringsstrategi og planlægning af pensions-, virksomheds- og private formuer, og havde ansvaret for en stor kundeportefølje. I HSH Nordbanken rådgav Pia banker, sparekasser og andre institutionelle investorer om obligationsinvesteringer samt investeringsplanlægning.

Kontaktoplysninger

Email: pf@artha.dk

Tlf. 25 23 07 90

Thomas Skovgaard Jensen

Thomas er kundedirektør, og hans arbejdsområde er kundepleje og opsøgende salgsarbejde.

Thomas har mere end 10 års erfaring indenfor den finansielle sektor, blandt andet som Investment Advisor og Key Account manager. I det daglige er Thomas i tæt kontakt med sine kunder, der herigennem holdes løbende orienteret om de investeringsmuligheder der findes hos Artha.

For Thomas er det vigtigt at have fingeren på pulsen samt at afstemme de individuelle behov, man har som kunde.

Kontaktoplysninger

Email: tsj@artha.dk

Tlf. 24 20 52 87

Lars Peter Hovendal

Lars er kundedirektør i Artha og har derfor ansvaret for en række kunder. Lars håndterer således daglig og personlig kontakt med kunderne. Han er samtidig ekspert i at udøve den bedst mulige rådgivning i forbindelse med kundens risikoprofil og ønsker. Derudover består Lars’ hverdag af en stor del opsøgende salgsarbejde.

Lars har mere end 30 års erfaring indenfor kapitalforvaltning, hvor rådgivning af velhavende familie og virksomheder har været det primære fokus.

Karrieren begyndte som CFO i Nordfyns Banks likviditetsafdeling i 1988. Interessen for kunderådgivning blev Lars’ primære drive, hvorfor han kom til Nykredit og Nordea Markets som Chief Sales Manager, hvor han arbejdede med fastlægning af handels- og hedgingstrategier for store skandinaviske virksomheder og velhavende privatpersoner.

Lars har efterfølgende været i CS & Co. samt Fisher Investments Europe i kortere perioder.

 

Lars har således opbygget en stor og bred viden inden for strategifastlægning og er i stand til at pejle sig ind på den rigtige porteføljesammensætning for hver enkelt kunde.

Kontaktoplysninger

Email: lph@artha.dk

Tlf. 20 71 26 09

Jane Lodal Mogensen

Jane er kundedirektør i Artha og har ansvaret for en række kunder med speciale i formuerådgivning, herunder kortlægning af formue- og investeringsstrategier.

Jane har mere end 33 års erfaring i den finansielle sektor med speciale i rådgivning af formuende personer og virksomheder inden for flere skattemiljøer. Det være sig formuer i selskabsmidler, virksomhedsskatteordning, pension og frie midler.

Jane har opbygget en solid erfaring og stærk viden med forskellige finansielle produkter gennem årene med ansættelse hos landets største Private Banking-enheder. Senest de seneste seks år som formuerådgiver hos Danske Bank Private Banking.

Tidligere har Jane rådgivet formuende kunder i Nordea Private Banking og arbejdet som Senior Relationship Manager i SEB Merchant Banking.


Som kunde nyder du godt af Janes gode menneskelige egenskaber og stærke kompetencer inden for formue- og investeringsrådgivning. Du vil møde en imødekommende og oprigtig interesse for dig.

Kontakt gerne Jane for et møde.

Kontakt oplysninger

Email: jlm@artha.dk

Tlf. 40 49 79 93

Gitte Brøgger Led

Gitte er kundedirektør i Artha og har derfor ansvaret for en række kunder primært i Jylland og på Fyn.

Gitte er kendt for at gøre det komplekse nærværende og letforståeligt både i kundesituationen og som oplægsholder i interne og eksterne sammenhænge. Flere sportsudøvere har valgt Gitte til som deres finansielle rådgiver, idet hun som tidligere professionel håndboldspiller på det danske landshold kender til sportsverdenens anderledes økonomiske forhold og muligheder.

Gitte har mere end 15 års erfaring inden for den finansielle sektor og har rådgivet en bred gruppe af privatpersoner og virksomheder, hvor de største kunder har haft mere end 100 mio. kr. investeret.

Hun har derfor opbygget en solid erfaring og en bred vifte af færdigheder inden for forskellige finansielle produkter, kortlægning af investeringsstrategier, planlægning af ned- og opsparing (herunder pensionsforhold samt forskellige skattemiljøer).

Udover flere års ansættelse hos Formuepleje har Gitte arbejdet som revisor hos blandet andet EY og BDO og har en faglig baggrund med HD i regnskab og økonomistyring og efterfølgende en cand.merc.aud.

Som kunde nyder du godt af Gittes gode menneskelige egenskaber og vilje til at finde de allerbedste løsninger til netop din situation, din risikoprofil og dine ønsker for fremtiden.

Du kan forvente formue- og investeringsrådgivning på et højt fagligt niveau, mens Gitte med sin jyske tilgang er i øjenhøjde med sine kunder og vægter tillid og forståelse højt.

Kontaktoplysninger

Email: gbl@artha.dk

Tlf. 30 57 69 57

Klaus Lund

Klaus er advokat i Artha med fokus på investeringsprojekter under forretningsområdet Artha Selection.

I Klaus’ arbejde indgår kontraktforhandlinger og -udarbejdelse, selskabsregistreringer og opfølgning i forhold til gennemførte investeringer. Hver investering gennemføres typisk i selskaber stiftet specifikt til lejligheden, og Klaus indgår typisk som et af flere medlemmer i ledelsen (bestyrelse og/eller direktion) i disse selskaber. Artha har gennemført en række køb og salg af fast ejendom og ejerandele i større virksomheder.

Herudover er Klaus compliance- og risikoansvarlig i Artha Fondsmæglerselskab A/S, der har tilladelse fra Finanstilsynet. Artha Fondsmæglerselskab A/S’ primære opgave er at virke som depositar for de af Artha udbudte Alternative InvesteringsFonde (AIF’er). Artha Fondsmæglerselskab A/S har tillige indgået en depositaraftale med en enkelt ”eksternt” forvaltet Alternativ InvesteringsFond.

Klaus har 17 års erfaring som advokat primært inden for selskabsret, fast ejendom samt regulering af finansielle virksomheder.

Kontaktoplysninger

Email: kl@artha.dk

Tlf. 20 42 28 14

Kristoffer Eriksen

Kristoffer er tilknyttet Artha Selection, hvor han udarbejder de finansielle modeller, der benyttes i forbindelse med udvælgelse af rentable investeringer. Kristoffers arbejdsopgaver omfatter bl.a. værdiansættelser, kontakt med bankforbindelser, screeninger af investeringer, fremskaffelse af kapital samt opfølgning af nuværende projekter.

Kristoffer har en Cand. Merc. i finansiering og regnskab (FIR), og modtog i 2010 ”Nykredit Asset Management Prisen”.

Kristoffer har tidligere været 5 år i Danske Markets, hvor han har arbejdet i Kvantitativ Analyse og Business Development. Kristoffer har en stærk regneteknisk baggrund med erfaring indenfor økonometri, opbygning af finansielle modeller og intern rapportering, som han dagligt gør brug af i Artha Selection.

Kontaktoplysninger

Email: ke@artha.dk

Tlf. 50 92 19 24

Adam Højmark Rasmussen

I det daglige indgår Adam som en del af Artha Selection teamet, hvor han har fokus på at drifte og vedligeholde investeringerne. Adams arbejdsopgaver omfatter bl.a. værdiansættelser, analyser, budgettering, administration og opfølgning af nuværende projekter.

Adam blev i juni 2020 Cand. Merc. i Accounting and Finance fra Syddansk Universitet. Igennem sine studier har Adam opbygget en teoretisk forståelse for de finansielle markeder samt, hvordan implementering af finansielle modeller kan bidrage til udvælgelsen af rentable investeringer.

Adam startede hos Artha i foråret 2019 som porteføljeanalytiker i Artha Invest. De primære arbejdsopgaver udgjorde opdatering, vedligeholdelse og udvikling af de finansielle modeller, samt støtte i relation til kundepræsentationer, analysearbejde og rapportering til kunder.

Kontaktoplysninger

Email: ar@artha.dk

Tlf. 51 32 45 52

Søren Skov Møller

Søren er primært tilknyttet Artha Selection og er i tæt samarbejde med Klaus Lund ansvarlig for den løbende kontrol af investeringsprojekter i Artha Selection. Sørens arbejdsopgaver omfatter bl.a. værdiansættelser, analyser, intern og ekstern rapportering, samt vedligeholdelse af politikker og forretningsgange.

Med en baggrund som revisor har Søren stiftet bekendtskab med en bred vifte af virksomheder og brancher, som har lagt grundstenene for generel virksomhedsforståelse.

Efterfulgt af 7 år som revisor har Søren arbejdet knap 2 år i tesa A/S, som Controller, Compliance Manager og Finance Manager for det nordiske marked. Han har derigennem arbejdet med intern og ekstern rapportering, samt samarbejdet med de tilhørende søsterselskaber i koncernen på tværs af Vest Europa.

 

Søren har en stærk baggrund med erfaring indenfor økonomi, compliance, og rapportering, som han dagligt gør brug af i Artha.

Kontakt oplysninger

Email: sm@artha.dk

Tlf. 28 96 41 78

Kristian V. Myrup

Kristian er kapitalforvaltningschef i Artha, og med det ansvar følger en stor mængde arbejdsopgaver: Investeringsbeslutninger på alle niveauer, input via læsning af årsregnskaber, prospekter, analyser, uafhængige vurderinger, officielle rapporter m.v. samt løbende kontakt med andre investorer, investeringsforeninger, udenlandske fonde og brokere i ind- og udland. Dertil kommer kravspecifikationer til videreudvikling af egne værktøjer til prisfastsættelse af finansielle aktiver, styring af porteføljer og optimering af risiko. Styring af risiko foretages således, at den enkelte kundes risikobudget både overholdes og udnyttes bedst muligt. Kristian sparrer også med kunder og kunderådgivere omkring konkrete kundeønsker og porteføljeoptimering.

Kristian har 20 års erfaring med kapitalforvaltning, senest som kapitalforvaltningschef i FIH. Inden da, har han haft en lang karriere i Alm. Brand Banks Børsmæglerselskab sluttende som underdirektør med ansvar for kapitalforvaltning, likviditetsstyring og analyseafdelinger.

Han startede som analytiker på makroøkonomi, valuta, obligationer og derivater og senere som ansvarlig for disse områder inklusiv aktieanalyse. Kristian udviklede modeller og værktøjer til vurdering og styring af alle typer finansielle aktiver.

 

Kristian har erfaring indenfor en bred vifte af aktivklasser med forvaltning af diskretionære kundemidler på både detail- og engroskunder, pensionspuljer, investeringsforeninger samt bank- og forsikringskoncernens egenbeholdning i Alm. Brand.

Kontaktoplysninger

Email: km@artha.dk

Tlf. 29 84 30 45

Lars Hytting

I det daglige indgår Lars som en del af Artha Invest med fokus rettet på at eksekvere langt størstedelen af de handler, Artha foretager sig. Når kunden har sin handelsnota i hånden, er der derfor stor sandsynlighed for, at Lars har handlet denne.

Af andre elementer indeholder hverdagen blandt andet udfærdigelse af analyser, idégenerering og input til nye spændende investeringer, risikostyring i forhold til forvaltningsmandater samt kontinuerligt at følge med i, hvad der rører sig på de finansielle markeder.

Endelig har Lars udviklet den IT-mæssige kapitalforvaltningsplatform, som han derfor også sørger for at opdatere, udvikle og vedligeholde.

 

Lars færdiggjorde i 2009 sin cand.merc. i Finansiering og Regnskab (FIR) med speciale i udvælgelsen af de mest favorable afdelinger indenfor danske, europæiske og globale investeringsforeninger.

 

Gennem sit studieforløb har Lars opbygget generel viden om de finansielle markeder, og han har endvidere viden indenfor det mere regnskabstekniske, hvilket er et vigtigt redskab i forbindelse med prisfastsættelse af aktier.

 

Lars har erfaring med opbygning af dynamiske finansielle modeller til anvendelse i den videre forvaltning. Derudover erfaring indenfor håndtering, kodificering og behandling af store mængder data til efterfølgende anvendelse i modeller og udviklingsprojekter.

Kontaktoplysninger

Email: lha@artha.dk

Tlf. 26 25 04 25

Helle Tvedegaard

Helle er som direktionsassistent en del af Arthas administration og assisterer direktion samt bestyrelse.

Helle varetager den daglige drift af Arthas domicil på Strandvejen, ligesom hun står for dialog og kontakt med alle vores leverandører. Ligeledes udføres en del opgaver på tværs af organisationen.

Før Helle i 2015 kom til Artha var hun fra 1993 til 2010 stewardesse hos Maersk Air. Fra 2010 til 2015 var hun ansat hos Advokatpartnerselskab Moalem Weitemeyer Bendtsen som servicechef.

Kontaktoplysninger

Email: ht@artha.dk

Tlf. 27 50 80 63

Christoffer Holmeskov Rasmussen

Christoffer er tilknyttet Artha Invest, hvor han indgår som et bindeled imellem kapitalforvaltningen, som eksekverer handler, analyser m.m., og administrationen.

Christoffer arbejder med at videreudvikle kapitalforvaltningsplatformen og bistår ligeledes i udviklingen og udarbejdelse af oplægsmateriale til eksisterende og potentielle kunder.

Christoffer blev i juni 2021 færdig med Cand.merc. i Finansiering og Regnskab fra Copenhagen Business School med speciale i udarbejdelse af investeringsstrategier på baggrund af en analyse af ekstreme vinder- og taberaktier.

Kontakt oplysninger

Email: chr@artha.dk

Tlf. 28 77 80 88

Jacob Brejnebøl Knudsen

Jacob er pressechef i Artha og har været det siden juni 2021. Jacob er uddannet journalist (BA) fra Syddansk Universitet i 2006.

Tidligere har Jacob gennem en periode på mere end 10 år været ansat som erhvervsreporter på Børsen (2006-2008) og Jyllands-Postens erhvervsmedie Finans (2008-2017). I 2017 skiftede Jacob til den finansielle sektor og blev ansat hos kapitalforvalteren Formuepleje, hvor han var pressechef i godt fire år inden skiftet til Artha.

Pressearbejdet går især ud på at give Artha en profil i det danske mediebillede og ad den vej sætte Artha på landkortet. Jacob er optaget af at få kommunikation med som en vigtig del af at få omverdenen – både samfund og det enkelte individ -til at forstå perspektiverne og de langsigtede muligheder i investering, og hvordan investering over tid kan hjælpe med at øge værdien for både den enkelte og omverdenen mere generelt.

 

Ud over den finansielle verden er Jacob interesseret i politik og økonomi, som også er ting, der kan påvirke de finansielle markeder.

Kontakt oplysninger

Email: jbk@artha.dk

Tlf. 29 85 77 29

Johan Wiingaard

Johan er tilknyttet Artha Invest, hvor han bidrager med opdatering og udvikling af kapitalforvaltningens finansielle modeller. Herudover indgår Johan også i udarbejdelsen af oplægsmateriale til eksisterende og potentielle kunder.

Sideløbende med sit arbejde hos Artha læser Johan cand.merc i Finance and Investments på Copenhagen Business School. På bachelor-niveau læste Johan HA Almen på Copenhagen Business School. Her var han også på et mindeværdigt udvekslingssemester ved ESADE Business School i Barcelona.

Kontaktoplysninger

Email: jw@artha.dk

Tlf. 53 69 72 27

Jens Knudsen

I det daglige indgår Jens som studentermedhjælper i Artha Fondsmæglerselskab. Jens bidrager med opdatering, vedligeholdelse og udvikling af finansielle modeller. Derudover har Jens fokus på programmering, machine learning og procesoptimering.

Jens læser på nuværende tidspunkt til en kandidatgrad i økonomi (polit) på Københavns Universitet.

Kontaktoplysninger

Email: jk@artha.dk

Tlf. 26 81 42 63

Steen Jensen

Steen er direktør i Artha Fondsmæglerselskab A/S.

Steen er ansvarlig for depositarfunktionen hos Artha og er dermed ansvarlig for den løbende kontrol af bl.a. Artha Kapitalforvaltnings transaktioner og den daglige værdiansættelse af aktierne i Arthas investeringsselskaber, eksempelvis Artha Safe A/S, Artha Optimum A/S, Artha Max A/S og Artha Responsible A/S.

Desuden er Steen ansvarlig for Artha Fondsmæglerselskab A/S’ funktion som depositar for en række Alternative Investerings Fonde (”AIF’er”), som alle forvaltes af Artha Kapitalforvaltning, samt for det danske børsnoterede selskab Ress Life Investments A/S, som forvaltes af Ress Capital AB, Stockholm.


Steen har mere end 40 års erfaring indenfor den finansielle sektor. Han startede sin finansielle karriere i 1978 i Danske Bank, hvor han frem til 1987 var ansat i forskellige filialer, senest som filialleder. Fra 1987 og frem har han fungeret som rådgiver af formuende privatpersoner.


Fra 1987 til 1991 var Steen med i opbygningen af Merchant Bank Privat i Danske Bank.


Fra 1991 til 2000 var han afdelingschef i Baltica og senere i Danica. I 2000 var Steen igen i Merchant Bank Privat som senior account manager, inden han i 2001 blev kontorchef i Finansbanken. Fra 2002 til 2006 var Steen partner og chefkonsulent i Proviso, og fra 2006 til 2009 chefkonsulent i Capinordic Banks private banking (Proviso).

Kontaktoplysninger

Email: sj@artha.dk

Tlf. 25 23 07 92

Oliver Bondrop

Oliver bestrider rollen som Middle Office Specialist hos Artha Fondsmæglerselskab A/S, hvor han indtager en nøgleposition inden for både kontrol og forvaltning. Sammen med Steen Jensen styrer han daglig overvågning af transaktioner og værdiansættelse af aktier inden for virksomhedens diverse investeringsselskaber. Han spiller også en væsentlig rolle i virksomhedens depositaropgaver for et bredt spektrum af Alternative Investeringsfonde (AIF’er) og børsnoterede selskaber, herunder Ress Life Investments A/S.

Derudover har Oliver ansvaret for at forvalte og forbedre Artha Fondsmæglerselskabs IT-infrastruktur, udvikle og optimere værdiansættelsesplatformen samt vedligeholde selskabets kontrol- og analyseværktøjer.

Oliver er uddannet cand.merc.(mat.) fra Copenhagen Business School, hvor han har udforsket anvendelsen af kunstig intelligens til porteføljeoptimering.

Kontaktoplysninger

Email: ob@artha.dk

Tlf. 30 50 02 12

Jakob Espinoza

I det daglige indgår Jakob som studentermedhjælper i Artha Fondsmæglerselskab. Jakob bidrager således med opdatering, vedligeholdelse og særligt videreudvikling af de finansielle modeller.

Jakob læser på nuværende tidspunkt økonomi/polit på Københavns Universitet.

Kontaktoplysninger

Email: je@artha.dk

Tlf. 53 73 54 84