ARTHA MEDARBEJDERE

Mød Artha teamet

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna

Direktionen

ADVOKAT
COO
BUSINESS MANAGER
BUSINESS MANAGER

Kunderådgivere

ADVOKAT
COO
BUSINESS MANAGER
BUSINESS MANAGER

Artha Invest

ADVOKAT
COO
BUSINESS MANAGER
BUSINESS MANAGER

Artha Selection

ADVOKAT
COO
BUSINESS MANAGER
BUSINESS MANAGER

Kontakt info

ADDRESSE

Artha Kapitalforvaltning A/S
Strandvejen 58, 2900 Hellerup
Cvr.nr: 31 85 30 44

ÅBNINGSTIDER

Man-Fre : 8.00 – 17.00
Weekender: efter aftale

KONTAKT

Telefon: +45 70 25 00 05
info@artha.dk

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Klaus Lund

Klaus er advokat i Artha med fokus på investeringsprojekter under forretningsområdet Artha Selection.

I Klaus’ arbejde indgår kontraktforhandlinger og -udarbejdelse, selskabsregistreringer og opfølgning i forhold til gennemførte investeringer. Hver investering gennemføres typisk i selskaber stiftet specifikt til lejligheden, og Klaus indgår typisk som et af flere medlemmer i ledelsen (bestyrelse og/eller direktion) i disse selskaber. Artha har gennemført en række køb og salg af fast ejendom og ejerandele i større virksomheder.

Herudover er Klaus compliance- og risikoansvarlig i Artha Fondsmæglerselskab A/S, der har tilladelse fra Finanstilsynet. Artha Fondsmæglerselskab A/S’ primære opgave er at virke som depositar for de af Artha udbudte Alternative InvesteringsFonde (AIF’er). Artha Fondsmæglerselskab A/S har tillige indgået en depositaraftale med en enkelt ”eksternt” forvaltet Alternativ InvesteringsFond.

Klaus har 17 års erfaring som advokat primært inden for selskabsret, fast ejendom samt regulering af finansielle virksomheder.

Kontaktoplysninger

Email: kl@artha.dk

Tlf. 20 42 28 14

Kristoffer Eriksen

Kristoffer er tilknyttet Artha Selection, hvor han udarbejder de finansielle modeller, der benyttes i forbindelse med udvælgelse af rentable investeringer. Kristoffers arbejdsopgaver omfatter bl.a. værdiansættelser, kontakt med bankforbindelser, screeninger af investeringer, fremskaffelse af kapital samt opfølgning af nuværende projekter.

Kristoffer har en Cand. Merc. i finansiering og regnskab (FIR), og modtog i 2010 ”Nykredit Asset Management Prisen”.

Kristoffer har tidligere været 5 år i Danske Markets, hvor han har arbejdet i Kvantitativ Analyse og Business Development. Kristoffer har en stærk regneteknisk baggrund med erfaring indenfor økonometri, opbygning af finansielle modeller og intern rapportering, som han dagligt gør brug af i Artha Selection.

Kontaktoplysninger

Email: ke@artha.dk

Tlf. 50 92 19 24

Stine Nagstrup Kjaer

I det daglige indgår Stine som en del af Artha Selection teamet, hvor hun har fokus på at drifte og vedligeholde investeringerne. Stines arbejdsopgaver omfatter bl.a. værdiansættelser, analyser, budgettering, administration og opfølgning af nuværende projekter.

Stine færdiggjorde i 2009 sin cand.merc. i Finansiering og Regnskab (FIR) med speciale i udvælgelsen af de mest favorable afdelinger indenfor danske, europæiske og globale investeringsforeninger.

Stine startede i Artha i 2017 og har tidligere været i Deloitte, hvor hun som økonomikonsulent har arbejdet med optimering og styrkelse af økonomifunktioner, herunder etablering af Shared Service Centre. Stine har et godt kendskab til forretningsgangen i en økonomifunktion herunder de operationelle driftsopgaver, controlling samt ledelsesrapportering.

Kontaktoplysninger

Email: snk@artha.dk

Tlf. 53 89 85 05

Adam Højmark Rasmussen

I det daglige indgår Adam som en del af Artha Selection teamet, hvor han har fokus på at drifte og vedligeholde investeringerne. Adams arbejdsopgaver omfatter bl.a. værdiansættelser, analyser, budgettering, administration og opfølgning af nuværende projekter.

Adam blev i juni 2020 Cand. Merc. i Accounting and Finance fra Syddansk Universitet. Igennem sine studier har Adam opbygget en teoretisk forståelse for de finansielle markeder samt, hvordan implementering af finansielle modeller kan bidrage til udvælgelsen af rentable investeringer.

Adam startede hos Artha i foråret 2019 som porteføljeanalytiker i Artha Invest. De primære arbejdsopgaver udgjorde opdatering, vedligeholdelse og udvikling af de finansielle modeller, samt støtte i relation til kundepræsentationer, analysearbejde og rapportering til kunder.

Kontaktoplysninger

Email: ar@artha.dk

Tlf. 51 32 45 52