Artha i Finans om alternative investeringer

Finans skrev 23. december en artikel om alternative investeringer, der indtil videre har undgået samme medfart som aktier og obligationer i 2022. Det store spørgsmål er, om det kan fortsætte sådan.

Adm. direktør Brian Kudsk medvirkede i artiklen, som du kan læse via dette link.

Alternativer er fortsat vigtige


Brian Kudsks og Arthas holdning til spørgsmålet er, at de mest rentefølsomme alternative investeringer vil blive hårdest ramt (ligesom i andre aktivklasser som f.eks. aktier).

Stiger renterne mere herfra, vil det kunne gøre yderligere ondt, men det er ikke det mest sandsynlige scenarie.

Alternative aktiver er dog ikke blot en rentesikring, men også en måde at opnå stabilitet i afkastet og vil derfor fortsat være en vigtig aktivklasse, fremhæver Brian Kudsk i artiklen.

“…men hvis renterne fortsætter op, så bliver obligationer yderligere attraktive over for alternativer – og omvendt, hvis renterne falder igen,” siger han i artiklen.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *