Artha i Børsen: Det bobler igen af optimisme – så husk lige det kedelige

Brian Kudsk, adm. direktør i Artha, stod 8. januar bag kommentaren i Finans, hvor han midt i optimismen lige mindede om, at man skal huske at være realistisk.


Læs hele kommentaren herunder:

 

Optimismen indfandt sig for alvor i slutningen af 2023. Men inden det kammer over i jubeloptimisme, er det på plads med et stænk realisme, så vi får en mere risikobevidst tilgang.

 

De sidste to måneder af 2023 blev en sand opvisning i nyfunden optimisme på de rentedrevne finansielle markeder. 

 

Sådan går vi også ind i 2024, og det er alt sammen godt nok. Gode markeder går vi ikke af vejen for. De fleste år på finansmarkeder ender typisk positivt, så jeg tror også på, at vi har et godt år i vente.

 

Jeg er også optimist, men en risikobevidst en af slagsen og tager det ikke bare for givet. Jeg køber f.eks. ikke synspunktet om, at renterne for enhver pris falder markant lige om lidt, som efterhånden en del investorer regner for sikkert. 

 

Med mange års erfaring i den finansielle sektor vil jeg derfor gerne fokusere lidt på det kedelige: Risiko. Det er nemlig set så ofte før, at den aktuelle markedsstemning har det med at blive selvforstærkende. Det gælder sådan set både, når stemningen er god og dårlig.

 

Når pilen og mundvigene peger nedad, glemmer mange at bevare roen og have is i maven. Så skal der sælges ud, selv om det måske er med tab, og selv om man slet ikke behøver pengene her og nu. Men man bliver grebet af den dårlige stemning. Det er ikke nogen god ide.

 

Og omvendt, når der er optimisme – som nu – ser vi ofte en tendens til fartblindhed, der kammer over i en stemning af, at intet kan gå galt, og alt vokser for evigt. 

 

Jeg medgiver, at der er vi ikke endnu, nu da 2022 og perioden august-oktober 2023 stadig står i nogenlunde frisk erindring. Risikoen for, at vi ender der, hvis vi får en lige så god begyndelse på 2024 som afslutningen 2023, kan jeg til gengæld godt få øje på. 

 

Vi har i årevis haft finansmarkeder, der i den grad kan karakteriseres som rentedrevne. Det har vi fortsat. Vi så det i ekstrem grad i 2022, men det forgangne halvår har også demonstreret. Ad to omgange endda og med modsat fortegn. 

 

Mellem august og oktober hang investorerne med mulen. Centralbankerne talte om høje renter i lang, lang tid, og kurserne faldt. Men pludselig i november lød der hurtigere end nogen havde anet atter andre toner om, at renterne måske snart skulle ned alligevel, og så blev der ellers knappet champagne op i november og december. 

 

Det viser, hvor hurtigt det kan gå med, at markederne vender. Denne gang heldigvis i den rigtige retning fra kursfald til stigninger. Det er derfor, jeg lige strør et drys realisme ind i optimismen. 2024 har nemlig nok af risiko at byde på. Ligesom der er et væld af muligheder. 


Blandede mandater står foran renæssance


Nu, kort inde i det nye år, står de finansielle markeder derfor overordnet set et godt sted: Vi tror på, at de blandede porteføljer, der udgør rygraden hos os, går en god tid i møde.

 

Vi er gået ind i 2024 med en overvægt af danske aktier og undervægt i globale aktier samt en god blandet obligationsportefølje bestående af både realkredit og virksomhedsobligationer. Det vil efter vores opfattelse give et stabilt afkast uden, at vi tager alt for stor renterisiko.

 

Når vi ligger med overvægt i danske aktier, hænger det sammen med, at vi mener, at danske aktier har fået en for hård medfart i løbet af 2023 og for stort et efterslæb i forhold til globale aktier. Undervægten i globale aktier hænger sammen med, at vi vurderer, at der er høj risiko for, at nogle af de her vilde afkast, vi har set blandt de amerikanske teknologigiganter, kan komme hurtigt ned på jorden i løbet af 2024. F.eks. er Nvidia steget 236 pct. i 2023 og Meta 180 pct. 

 

Det er voldsomme afkast for så store selskaber, men det er også en enorm risikofaktor og svært at tro på, at det kan blive ved i længden. Det efterlader et stort rum for, at det pludselig går den modsatte vej. Det kan blive en kostbar omgang, og derfor skal man virkelig tage sig i agt, hvis man investerer her uden at sprede sin risiko tilstrækkeligt.

 

Og så er det vigtigt lige at få nævnt, at selv om renterne er det afgørende pejlemærke for de finansielle markeder, er der altså i 2024 nogle storpolitiske risici, man som minimum skal have i baghovedet.

 

Vi kender alle til krigene mellem Rusland og Ukraine, Israel og Palæstina og Kinas aggressioner mod Taiwan. Eskalering i disse konflikter udgør i sig selv en risikofaktor. Derudover har vi et stort valgår i vente. Aldrig tidligere har så mange mennesker skullet stemme som i 2024. 

 

Størst opmærksomhed retter sig naturligvis imod USA, hvor amerikanerne den 5. november måske stemmer Donald Trump til magten igen. Det er i hvert fald en politisk risiko, der er til at tage og føle på. Om han også udgør en investeringsmæssig risiko, er ikke lige så sikkert, men det er et risikoscenarie, man som kapitalforvalter og investor er nødt til at være beredt på.

 

Læs hele artiklen hos Finans ved at klikke her

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *